LGBTQ_DVAF_Logo_FINAL_Oct2020-02.png

2021 Medvetenhetsdag

Skapandet av LGBTQ-dagen för våld i hemmet var ett historiskt ögonblick. Det var första gången i historien att en medvetenhetsdag bildades för att lyfta fram våld och övergrepp (DFV) i hemmet, familjen och familjepartnerna som förekommer i HBTQ + -samhällen.

LGBTQ Dag för medvetenhet om våld i hemmet hålls årligen den 28 maj och är den enda dagen som den i världen. Det syftar till att hjälpa till att stoppa våld och övergrepp inom HBTQ + -samhällen genom att öka synligheten genom den årliga medvetenhetsdagskampanjen. Medan kampanjen startade i Australien är vi glada att säga att dagen erkändes i många andra länder 2021, inklusive Storbritannien, USA, Kanada, Irland, Danmark, Sewden och Nederländerna.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Temat för 2021-evenemanget är #SeenAndBelieved . Arbetsplatser, utbildningsinstitutioner och samhället uppmuntras att inleda en konversation om vad de kan göra för att säkerställa att alla människor, inklusive våra HBTQ-grupper, får stöd om de upplever våld i hemmet eller familjen. Människor uppmuntras också att lära sig mer om de unika metoder för makt och kontroll som kan upplevas i LGBTQ + -förhållanden och hur man kan minska eventuella rapporteringshinder.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Med ditt stöd och vårt stöd från vårt samhälle kan vi se till att det inte finns några osynliga offer i framtiden och att alla, oavsett deras sexualitet eller könsidentitet, kan känna #SeenAndBelieved och få hopp.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

DVAF Board
DVAF Board

press to zoom

press to zoom
#SeenAndBelieved
#SeenAndBelieved

press to zoom
DVAF Board
DVAF Board

press to zoom
1/39

Workplaces, educational institutions and the community, are encouraged to start a conversation about what they can do to ensure all people, including our LGBTQ+ communities, are supported if they experience domestic or family violence.  People are also encouraged to learn more about the unique methods of power and control that may be experienced in LGBTQ+ relationships and how to reduce any barriers to reporting.

With your support, and the support of our community we can ensure that there are no invisible victims in the future and that everyone, no matter what their sexuality or gender identity is, can feel #SeenAndBelieved and be given hope.