Organisationslöfte

lovar att se till att rösterna från HBTQ-upplevelse efterfrågas och har fokus på våra arbetsplatser, våra samhällen, vårt ledarskap och förebyggande, ingripande och reaktionssystem.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>
Vi förbinder oss att: